"> התגובה המכאנית וקינטיקת מעבר פאזה של סגסוגת זוכרת צורה תחת פולס חימום מהיר | Mechanical Engineering Faculty

התגובה המכאנית וקינטיקת מעבר פאזה של סגסוגת זוכרת צורה תחת פולס חימום מהיר

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: שחף וולך
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה