"> השפעת צורת עמיסה, הקשיית מעוותים, מודל נזק ומצב מאמצים בחומר על האינטראקציה בין חללים בחומרים משיכים תחת עמיסה של מוד ראשון | Mechanical Engineering Faculty

השפעת צורת עמיסה, הקשיית מעוותים, מודל נזק ומצב מאמצים בחומר על האינטראקציה בין חללים בחומרים משיכים תחת עמיסה של מוד ראשון

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: סתיו ילון
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה