"> הכנס הישראלי ה -34 להנדסת מכונות | Mechanical Engineering Faculty

הכנס הישראלי ה -34 להנדסת מכונות

הכנס הישראלי ה -34 להנדסת מכונות יתקיים בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון בין התאריכים 22-23.11.2016 בבניין דן ובטי קאהן

הגשת התקצירים נמשכת.

קישור לאתר הכנס