"> רשימת יועצי סטודנטים | Mechanical Engineering Faculty

רשימת יועצי סטודנטים

דיקן הפקולטה:

פרופ’ רפאל סמיט

Email: cesemiat@technion.ac.il

טלפון: 8292820

חדר 333

מרכז לימודי הסמכה

פרופ”ח חבצלת ביאנקו-פלד

Email: bianco@ce.technion.ac.il

טלפון: 8293588

חדר: 363

מרכזת לענייני הוראה:

גב’ גלית לוין

Email: galitl@tx.technion.ac.il

חדר: 330

רשימת יועצי סטודנטים

למתחילי שנת 09 פרופ’ ג. גרדר

למתחילי שנת 10 פרופ’ ד. לוין

למתחילי שנת 11 פרופ’ י. כהן

למתחילי שנת 12 פרופ’ח נ. ברנר

למתחילי שנת 13 פרופ’ח ש. סרבניק