"> על התכונות המכאניות של ג’לים בעלי יכולת קפיאה הפוכה | Mechanical Engineering Faculty

על התכונות המכאניות של ג’לים בעלי יכולת קפיאה הפוכה

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: יונתן רוטבאום
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה