"> שיטות להנחתת עירור ויברו-אקוסטי למטען בגוף מוטס | Mechanical Engineering Faculty

שיטות להנחתת עירור ויברו-אקוסטי למטען בגוף מוטס

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: לירן מאיו
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה