"> פרופסור אמריטוס ארתור שביט ז”ל | Mechanical Engineering Faculty

פרופסור אמריטוס ארתור שביט ז”ל

אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של פרופ’ אמריטוס ארתור שביט ז”ל.

המשפחה יושבת שבעה בבית המנוח, דרך הים 110 א’, חיפה.

170515