פרופסור אמריטוס ארתור שביט ז”ל

אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של פרופ’ אמריטוס ארתור שביט ז”ל.

המשפחה יושבת שבעה בבית המנוח, דרך הים 110 א’, חיפה.

170515