חברי סגל זכו בפרסי מחקר

פרופ’/ח דוד אילתה זכה בפרס ע”ש גולדברג ופרופ’ דורון שילה בפרס ע”ש קליין.
שני הפרסים הינם למחקר בעל יישומים תעשייתיים.

p2

המנל”מ פרופ’ ויין קפלן מעניק את הפרס לפרופ’ דוד אילתה

p1

המנל”מ פרופ’ ויין קפלן מעניק את הפרס לפרופ’ דורון שילה