"> מנגנונים מבוססי עירור פרמטרי לגילוי, זיהוי ושפעול סלקטיבי במערכות מפולגות | Mechanical Engineering Faculty

מנגנונים מבוססי עירור פרמטרי לגילוי, זיהוי ושפעול סלקטיבי במערכות מפולגות

Location: בניין דן קאהן, חדר 217
מרצה: עמית דולב
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה