"> פרויקטים בלימודי הסמכה | Mechanical Engineering Faculty

פרויקטים בלימודי הסמכה

  1. פרויקט תכן מוצר חדש 1,2 -034325/6
  2. פרויקט מחקרי  1,2 -034355/6
  3. פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80

כל חלק בפרויקט ייפתח אחת לשנה בהתאמה (חורף ואביב) בהיקף של 3 נקודות לכל חלק .

סטודנט שהחל פרויקט כלשהו באביב תשע”ז ימשיך את הפרויקט לפי המתכונת הישנה ובהתאם גם הניקוד.

◀ לפירוט ההנחיות והנהלים לביצוע פרויקטים בפקולטה (PDF)

 לחוברת התקצירים של שנה”ל תשע”ח

◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תשע”ט

תיאור הפרויקטים המוצעים על ידי מספר מנחים:

פרויקטים בתכן מוצר חדש 1,2 -034325/6

שם הפרוייקט שם המנחה / הלקוח דרישות
קדם
 מספר הסטודנטים
שק קמח נעם ברוק תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
משליך מטען נעם ברוק תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מערכת לשיגור ואיסוף רכבים רובוטיים נעם ברוק תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מנחת רובוטי נעם ברוק תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מכונית מעופפת גיורא גורלי תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
רובוט החתמה אגמון פורת תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מכונת הרכבות אוניברסלית אגמון פורת תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מכונה לבקרת איכות אוטומטי אגמון פורת תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מערכת רובוטית אגמון פורת תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
Over Head Vehicle maintenance cart יניב קרן תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
OHV Gripper maintenance table יניב קרן תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
Electrical powered wrench יניב קרן תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
Electrical powered wrench יניב קרן תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
יחידות קצה להרכבת אטם במכסה עבור רובוט UR5 מרים זקסנהויז תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
תכן תרמו-מכאני של מתקן לאפיון “צינורות חום” מבוסס מחשב ארדואינו ניר ברטמן תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
כסא גלגלים המונע על ידי יד אחת ראובן כץ תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים
מערכת אוטומטית להכנסה והוצאת פיני מיקום עמיר שיבולי תכן מכני 1 יבוצע ע”י שלושה סטודנטים

 

פרויקט מחקרי  1,2 -034355/6

שם הפרוייקט שם המנחה / הלקוח דרישות
קדם
מספר
סטו’
מכניקה של מבנים אלסטים המכילים זורמים בחללים פנימיים אמיר גת אין 1
Flow Control Component Research Project דב חזן אין 1

 

פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80

שם הפרוייקט שם המנחה / הלקוח דרישות
קדם
 מספר
סטו’
פרויקטים בתחום התיב”ם : מידול וזיהוי של סצנה סרוקה באמצעות ראיה ממוחשבת
ולמידה ליישומים הנדסיים ורפואיים, תכן מונחה הדפסה תלת-ממדית
פרופ’ ענת פישר יש 1-2
בקרת עכבה (Impedance Control) עם רובוט UR5 ישראל שלהיים
מרים זקסנהויז
יש 2
זיהוי וסיווג מצבים ותגובות של רכיבים גמישים ממדידות של חיישן מגע ישראל שלהיים
מרים זקסנהויז
יש 2
אופטימיזציה של פרמטרי מודל דינמי להתאמה בין סימולציה לרובוט ישראל שלהיים
מרים זקסנהויז
יש 2
Miniature Joule-Thomson cryocooler designed for additive manufacturing ד”ר בן ציון מיטל יש 1
Flow Control Visualization Component Development דב חזן יש 1-2
Flow Control Valve Component Development דב חזן אין 1-2
Pressurized Component Development דב חזן אין 1-2