פרויקטים בלימודי הסמכה

  1. פרויקט תכן מוצר חדש 1,2 -034325/6
  2. פרויקט מחקרי  1,2 -034355/6
  3. פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80

כל חלק בפרויקט ייפתח אחת לשנה בהתאמה (חורף ואביב) בהיקף של 3 נקודות לכל חלק .

סטודנט שהחל פרויקט כלשהו באביב תשע”ז ימשיך את הפרויקט לפי המתכונת הישנה ובהתאם גם הניקוד.

◀ לפירוט ההנחיות והנהלים לביצוע פרויקטים בפקולטה (PDF)

 לחוברת התקצירים של שנה”ל תשע”ח

◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תשע”ט

להלן קישורים לתיאור הפרויקטים המוצעים על ידי מספר מנחים: