"> משטרים לא לינאריים במערכות תונדות בתהודה מקומית | Mechanical Engineering Faculty

משטרים לא לינאריים במערכות תונדות בתהודה מקומית

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: נינה ליאורה ראיזן
12:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה