"> מידול כשל גזירה אדיאבטית משיקולים אנרגטיים | Mechanical Engineering Faculty

מידול כשל גזירה אדיאבטית משיקולים אנרגטיים

Location: בניין דן-קאהן, קומה 0, אודיטוריום 1
מרצה: מיכאל דולינסקי
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה