פרופסור אורח
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
חייט, יוסי
LD, 309