חבר מחקר בכיר
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
טרטקובסקי, לאוניד
209, DK
+972-77-8872077