פרופסור משנה
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
הקסנר, דניאל
420, DK
+972-77-8871672
סאס, מתי
415, DK
+972-77-8871617
שמואל, גל
403, DK
+972-77-8871613
אוסובסקי, שמואל
404, DK
+972-77-8871661
ואן-האוט, רנה
414, DK
+972-77-8873866