מרצה בכיר
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
רם, עומרי
408, DK
+972-77-8871673
סולב, דנה
406, DK
+972-77-8875494
הקסנר, דניאל
420, DK
+972-77-8871672