בתר דוקטורנטים
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
ארורה, ניפון
330, DK
ג'אנג, רוי-יאן
6, MR
+972-77-8872911
גולובנב, אנטולי
203, ביולוגיה
הואו, שיאוה
205, E
+972-77-8871893
ווק פארק, סין
205, E
+972-77-8871893
סבפטי, טמילרסן
2, שריפה
+972-77-8871739
ספיר, ליאל
404, E
+972-77-8871753
פרומקין, ולרי
405, E
+972-77-8871743
צ'ו, גואנג
6, MR
+972-77-8872911
קמבלי, פרשנט
LD, 335
+972-77-8871648
שי, ג'ינג
344ת LD
+972-77-8873016