תואר שני
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
אייל, אמנון
302, E
אשל, רן
418, E
+972-77-8871744
בוניס, הלל
LD, 305
בוקי, ערן
MR
בן-חיים, גיא
308, E
+972-77-8872071
ברייטמן, פיטר
LD, 204
+972-77-8872058
ברקוביץ, תומר
LD, 473
+972-77-8875945
גאיס, אריק
Biology, 203
+972-77-8873412
גורליק, לאון
332, LD
+972-77-8871771
גזאל, מג'די
508, E
+972-77-8872090
גלבוע, ירון
LD, 210
+972-77-8871916
דבי, ליאור
403, E
+972-77-8873461
דנינו, בר
LD, 332
+972-77-8871771
וורגפט, עמית
וינר, חן
E, 403
+972-77-8873461
וירוזוב, יבגניה
LD, 473
+972-77-8875945
ח'יר-אלדין, יעקב
332, DK
+972-77-8871772
חביב, שמרי
Excitonics lab
+972-77-8871739
יעקב, הילה
410, E
יקר, רע
LD, 210
+972-77-8871916
מלכה, עומר
306, E
+972-77-8872073
פול, ג'יתו
309, LD
+972-77-8875693
פיינגולד, גליה
DK, 330
פריזימנט, ולדיסלב
306, E
+972-77-8872073
קורבי, ראוף
308, LD
קין, מעוז
MR, 19
ראיזן, נינה ליאורה
503, E
+972-77-8872090
רז, עוז
E, 205
+972-77-8871893
ריזנ'סקי, אורן
LD, 205
שדמי, עידן
25, MR
+972-77-8872273
שלהיים, ישראל
LD, 209
+972-77-8871634