מנהלה
שם תפקיד דוא"ל חדר, בניין טלפונים
אורן, פנינה
מזכירת הפקולטה
304, DK
+972-77-8872081
אלוש, דנה
מרכזת תארים מתקדמים
325, LD
+972-77-8873189
בודוך, נירית
מזכירת המרכז למכניקת חומרים
230, DK
+972-77-8873017
בן-יהושע, רון
אחראי בנין
110, DK
+972-77-8873831
גרטל, אסתר
מזכירת פקולטה
332, LD
+972-77-8872081
ויגלר, תמר
מזכירה
Danciger
+972-77-8872288
ויינר, אלה
כלכלנית ובקרית תקציבים
313, DK
+972-77-8871603
ישראל, רביד
מרכזת לימודי הסמכה
323, LD
+972-77-8872330
לייפמן, אלין
רכזת סגל אקדמי
303, DK
+972-77-8872618
נחמיאס, מיכאל
עוזר אחראי בניין
DK, 110
+972-77-8871600
שולצר, עליזה
עוזרת אדמיניסטרטיבית תומכת מחקר
E, 418
+972-77-8871620
שטרן, לאה
מזכירת המרכז לרובוטיקה
3, MR
+972-77-8872102
שפירא, רתם
מרכזת הוראה
323, LD
+972-77-8872064