"> מדידות של דינמיקה של סיבים כבדים בעלי אינרציה בזרימה טורבולנטית איזוטרופית | Mechanical Engineering Faculty

מדידות של דינמיקה של סיבים כבדים בעלי אינרציה בזרימה טורבולנטית איזוטרופית

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: סופי קופרמן
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה