"> לאון גרוס | Mechanical Engineering Faculty

פרופסור לאון גרוס

1911-2001