"> אנליזה הידרודינמית-מבנית לתכן מערכות גמישות לחקלאות ים פתוח | Mechanical Engineering Faculty

אנליזה הידרודינמית-מבנית לתכן מערכות גמישות לחקלאות ים פתוח

Location: בנין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: 'מיכאל מיליץ
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה