אנליזת תמונה של משטח שבר באמצעות ראיה ממוחשבת ולמידה עמוקה

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: רועי שיקלר
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה