"> האטת גלים באלסטומרים דיאלקטרים באמצעות מתח חשמלי | Mechanical Engineering Faculty

האטת גלים באלסטומרים דיאלקטרים באמצעות מתח חשמלי

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: יותם זיסר
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה