כיוונון אלקטרוסטטי של גלים אסורים בדיאלקטרים רכים

Location: בנין ליידי דייויס, חדר 641
מרצה: רועי גץ
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה