"> דוד פנואלי | Mechanical Engineering Faculty

פרופסור דוד פנואלי

1933-2001

דוד פנואלי ז"ל