קורסים לתארים מתקדמים

לרשימת הקורסים המוצעים ע”י הפקולטה לסטודנטים לתארים מתקדמים, ניתן לגשת לאתר ביה”ס לתארים מתקדמים בטכניון.

הגישה לאתרי מרבית הקורסים היא עבור סטודנטים רשומים דרך אתר ההוראה moodle

לקורסים הבאים קיימים אתרים עצמאיים: