"> המעבדה לחומרים מרוכבים | Mechanical Engineering Faculty

המעבדה לחומרים מרוכבים

ראש המעבדה: פרופ' אלי אלטוס
מיקום: בנין ליידי דייויס, קומת הכניסה
טלפון: 04-8293016

המעבדה מתמקדת במחקר בסיסי ויישומי לתכונות המכניות של חומרים מרוכבים משורייני סיבים. המחקר מתייחס לטווח רחב של קצבי עמיסה, מזחילה ועד הלמים.