"> CIRP DESIGN 2015 כנס | Mechanical Engineering Faculty

CIRP DESIGN 2015 כנס

בין התאריכים 2-4 למרץ התקיים בפקולטה כנס CIRP DESIGN 2015. כנס CIRP הוא פורום גלובלי יוקרתי לחוקרים ומהנדסים מובילים מהאקדמיה, מהתעשייה וממכוני מחקר, המתכנסים אחת לשנה על מנת לקיים שיח פתוח ומפרה, ולבחון רעיונות, שיטות ותוצאות בתחום התכן החדשני והיצירתי.
לתכנית הכנס