"> כנס CFD 2016 | Mechanical Engineering Faculty

כנס CFD 2016

מיקום: בנין ע"ש דן ובטי קאהן
8:15 am - 4:30 pm

הפקולטה להנדסת מכונות מתכבדת להזמינכם לכנס CFD 2016.
הכנס ייערך ביום ג’ 28 ביוני 2016 בין השעות 8:30-16:30 בבניין ע”ש דן ובטי קאהן.

הזמנה לכנס