"> המעבדה לחקר אווירוסולים | Mechanical Engineering Faculty

המעבדה לחקר אווירוסולים

שער לגילוי חומרי נפץ
ראש המעבדה: פרופסור אלכסנדר אורון
מיקום: בנין ליידי דייויס
טלפון: 04-8293266

במסגרת המעבדה מתבצעים מחקרים ניסיוניים ותיאורטיים בנושאים הבאים:- הורדת מזהמים מגזי פליטה של תחנות כוח בעזרת גלים אולטרה-סוניים

נתמך ע”י חברת החשמל

 • השפעה של גלים אקוסטיים על זרימה בשכבות דקות
 • הגברת הפרדת חלקיקים מזרימת גזים בעזרת שדה אקוסטי בשכבות זורמים במצע רטוב
 • דגימה ממזוודות – נתמך ע”י משרד ראש הממשלה
 • חקירה של שערי דגימה – נתמך ע”י משרד הביטחון
 • בדיקה של מסננים משולבים עם ציקלונים – ממומן ע”י חברה “אייר-פרידם”ציוד עיקרי

ציוד עיקרי:

 • חדר נקי
 • מדי גודל חלקיקים, Aerosol particle laser counter, Aerosol particle piezzo counter
 • מחוללים אלטרה-סוניים
 • ספקי מתח גבוה
 • מכשירי מדידה, גששים שונים
 • שער לגילוי חומרי נפץ

  שער לגילוי חומרי נפץ

 • גליצרול תחת השפעה של שדה אולטרה-סוני

  גליצרול תחת השפעה של שדה אולטרה-סוני