"> פלטפורמה מעבדתית לחיזוי, ניסוי וחקר תכונות דינמיות של מערכות סובבות | Mechanical Engineering Faculty

פלטפורמה מעבדתית לחיזוי, ניסוי וחקר תכונות דינמיות של מערכות סובבות

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: אלכס פרדינסקויף
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה