פרוייקטים בלימודי הסמכה

תכנית למודי הסמכה במגמת אנרגיה כוללת דרישה של פרויקט תכן דו-סמסטרלי. לפיכך בתוכנית קיימים הפרויקטים הבאים:

  • 034315, 034316 פרויקט במתקני כוח וחום 1 ו- 2
  • 034377, 034378 פרויקט באנרגיה מתחדשת ובת קיימא 1 ו- 2
  • 034309, 034310 פרויקט בטורבו-מכונות 1 ו- 2
  • 034319, 034320 פרויקט במנועי בוכנה 1 ו- 2

להלן קישורים לתיאור הפרויקטים המוצעים על ידי מספר מנחים: